Trong nhiều trường hợp nước ngầm hoặc nước mặt đều chứa  sắt và mangan do môi trường địa chất gây nên. Nước chứa sắt và mangan gây ra nhiều vấn đề trong việc sử dụng nước cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt hay phục vụ cho công nghiệp. Vì vậy việc loại bỏ các hàm lượng Sắt và Mangan trong nước là một điều cần thiết.

Hàm lượng các chất xúc tác khử sắt và mangan có trên vật liệu lọc của chúng tôi cao hơn nhiều so với các bề mặt cát thông thường. Điều này mang đến hiệu quả cao trong xử lý sắt và mangan trong nước. Hàm lượng sắt và mangan sau xử lý thấp hơn so với tiêu chuẩn yêu cầu khá cao, đối với sắt là 0,3 mg/l, đối với mangan là 0,3 mg/l.

Thời gian khử sắt và mangan diễn ra nhanh hơn, tốc độ lọc cao hơn do đó sẽ giảm khối tích bể lọc tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng và vận hành.

Quý khách hàng vui lòng xem thêm vật liệu lọc nước khử sắt và mangan dưới đây: